22.03.2021

Küresel İklim Değişikliğinde Niksar, Su ve Kelkit Havzası Webinarı Gerçekleştirildi.

Niksar Su Projesi kapsamında 22 Mart Dünya Su Günü özelinde düzenlenen Küresel İklim Değişikliğinde Niksar, Su ve Kelkit Havzası başlıklı webinar saat 09.45-12.10 ve 14.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirildi.

Zoom üzerinden herkesin katılımına açık olarak düzenlenen etkinlik Niksar Belediyesi resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Etkinlik soru-cevap oturumunun ardından sona erdi.

Webinar yayının ikinci oturumunu Niksar Belediyesi’nin YouTube kanalından tekrar izleyebilirsiniz.

WEBİNAR PROGRAMI:

09:45-10.05 Ortak Açılış Konuşmaları

 • Açılış Seremonisi Videosu
 • Prof.Dr. Mehmet Emin BİRPINAR; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı – Bakan Yardımcısı
 • Sn.Nikolaus Meyer-Landrut; Avrupa Birliği Büyükel.isi – Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı
 • Belediye Başkanları

10:05-10:20 Ortak Açılış Konuşmaları

 • Sn. M. Bülent ÜNCÜ; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı – AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü
 • Sn. Angel Gutierrez Hidalgo DE QUINTANA; Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu – Ekonomik ve Sosyal

Kalkınma Bölümü Başkanı – Birinci Müsteşar

10:20-11:10 Yerel Açılış

 • Dr. Ozan BALCI – Tokat Valisi
 • Prof. Dr. Bünyamin ŞAHİN – Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rekt.rü
 • Gürsel ERUL – Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanı
 • Danişmend Hüseyin ŞAHİN – Niksar Su ve Atıksu Projesi Proje Uygulama Birimi

11:10-12:10 1. Oturum

 • Prof. Dr. Hakan Mete DOĞAN - Küresel Isınma ve İklim Değişimi Süre.lerinde Suyun Önemi
 • Prof. Dr. Nihat YEŞİLAYER - Suyun Yaşamsal Değeri

14:00-16:00 2. Oturum

 • Dr. Öğretim Üyesi Ekrem BUHAN - Küresel İklim Değişimi Dönemlerinde Kelkit Havzasının Tehdit ve

Fırsatları: Bölge Su Kaynaklarının Durumu

 • Dr. Öğretim Üyesi Orhan Mete KILIÇ - Kelkit Havzası Ekolojik Risk Değerlendirmesi
 • Dr. Saliha DİRİM BUHAN - Su Kaynaklarının Salgın Hastalığı “Ötrofikasyon”: Kelkit Havzası Zinav G.lü

Örneği

 • Danişmend Hüseyin ŞAHİN - Su ile Gelen Hayat, “Endüstri Başkenti Niksar'', Niksar'da Suyun Tarihsel Gelişimi ve Niksar Ovası Yeraltısularının Yıllara Göre Değişimi
Test

Form Gönderimi

Tamam