• Projenin Tanıtımı
 • Temel Atma Töreni
 • İletişim Eylem Planı Kapsamında çeşitli gurupların (Niksar Belediyesi ve diğer kamu kurumlarının personeli, Üniversiteler, STK'lar, OSB'ler, ÇİSOP, ÇŞB bünyesindeki AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, ilgili Yerel Kamu Kurumları, Yerel ve Ulusal Medya Üyeleri) katılımıyla gerçekleştirilen Etkinlikler ve Saha Gezileri:
  • İlkokul Öğrencileri İçin Etkinlik Düzenleme
  • Niksar Üniversitesi ile birlikte Dünya Su Günü’nde Sempozyum Düzenlenmesi,
  • Çiftçilere ve yerel halka Arıtma Çamuru Kullanımı Hakkında Seminer Düzenlenmesi,
  • Proje Sahasına Rehber Eşliğinde Geziler
 • Açılış Töreni
Test

Form Gönderimi

Tamam