• Başlangıç Raporu yazılarak projenin hedefleri ve takvimi oluşturulmuştur.
  • Örgütsel Gelişim Raporunun yanı sıra Kurumsal ve İşletme Analizi hazırlanarak ileriye dönük planlama yapılmıştır.
  • Mevcut durum analiz edilerek verimlilik ile ilgili bir açık analizi yazılmıştır.
  • Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nün kurulması önerilmiş ve bu müdürlük için bir organizasyon şeması oluşturulmuştur.
  • Proje tanıtımı ve farkındalık yaratmak için İletişim Eylem Planı yapılmış ve bu plan kapsamında etkinlikler ve aktiviteler belirlenmiştir
Test

Form Gönderimi

Tamam