• Eğitim İhtiyaç Analizi sayesinde Belediye personelinin durumu ölçülmüş ve kapasitesini geliştirmek için eğitimler belirlenmiştir. Kurumsal, finansal, sürdürülebilirlik (iklim, çevre, su yönetimi vb.), bilgi teknolojileri ve AB ile Türkiye mevzuatı konularını kapsayan eğitimler belirli bir düzen gözetilerek verilecektir.
  • Sızıntı tespiti ve Kaçak suyu azaltma konularında PUB’a teknik destek sağlanacaktır.
  • Atıksu Arıtma Tesisi ve altyapı çalışmalarının inşaatı tamamlanacaktır.
  • Atık su arıtma tesisinde üretilen çamurun tanıtımı sağlamak ve nihai kullanım alternatiflerini değerlendirmek için Çamur Yönetim Planının hazırlanacaktır.
  • Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Çevre Yönetim Planı uygulamaları ve denetimi yapılacaktır.
  • Sonuç Raporu yazılacaktır.
Test

Form Gönderimi

Tamam