Günümüzde kaynakların stratejik ve ileriye dönük yönetimi gittikçe önem kazanmıştır. Bu sebepten ötürü en önemli kaynaklarımızdan biri olan SU dolayısıyla su yönetimi, AB gibi toplulukların gündeminde son derece önemli bir konuma yükselmiştir.

 Türkiye’nin 1999 da Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinin başlamasının ardından,  AB ve Türkiye Cumhuriyeti, uyum süreci kapsamında mahalli idarelere yetersiz ve günün koşullarına uymayan altyapı hizmetlerini geliştirebilmeleri için finansal destekler sunmaktadır. Bu destekler çerçevesinde verilen yardımlardan IPA II (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı 2. Dönem) planı başlıklarından birisi Çevre ve İklimdir. Bu başlığın genel amacı kaynak ve atık yönetimi sayesinde çevre korumasına katkı sağlamak ve gelecekte oluşabilecek doğal afetlere (sel, kuraklık vb.) karşı önlem almaktır.  Gerekli altyapı hizmetlerinin günümüz koşullarına uyarlanması hem yerel halkın yaşam kalitesini yükseltmekte hem de Türkiye’nin AB’ye katılım sürecini hızlandırmaktadır. Niksar’ın mevcut su şebekesinin (Su Temin Sistemi, Atık su toplama) çok eski olması (asbest borular) ve ortaya çıkan atık suyun doğrudan doğruya Kelkit çayı aracılığıyla Yeşilırmak’a bırakılması yüzünden oluşan kirlilik Niksar Belediyesi’ni IPA II destek programına uygun kılmıştır.

Proje kapsamında Niksar Atıksu Arıtma Tesisi inşaat çalışmaları ile eşzamanlı olarak Niksar Belediyesi  Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’ne teknik destek ve denetim sağlanarak kapasite geliştirme çalışmaları yürütülecek ve Niksar halkına yönelik farkındalık arttırma çalışmaları gerçekleştirilecektir. Projenin hedefi temel olarak Su ve ilgili çevre konularında hem kurumları hem de toplumu bilinçlendirmek yoluyla kaynak yönetimini çağdaşlaştırmaktır.

Proje Teknik Destek ve Kontrolörlük Hizmeti ve İnşaat başlıkları altında iki sözleşmenin yürütülmesi ile hayata geçirilecektir:

  1. Teknik Destek ve Kontrolörlük Hizmet Sözleşmesikapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar ve detayları:

Hedefler

            Niksar Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ve Proje Uygulama Birimi için teknik destek ve kapasite güçlendirme faaliyetleri.

Çeşitli teknik analizler, denetimler ve eğitimler aracıyla Niksar Belediyesi’ndeki ilgili birimlerde verimliliği ve uzmanlığı arttırmak.

            Niksar Atıksu Arıtma Tesisi ve Altyapı çalışmaları için inşaat denetimi.

Tesisin ve altyapının belirlenen şartname koşullarına göre eksiksiz ve hatasız inşasını sağlamak.

 

 

  1. İnşaat Sözleşmesi kapsamında Niksar Atıksu Arıtma Tesisi ile beraber su temini ve atıksu toplama sistemi için gerçekleştirilecek çalışmalar ve detayları:

 

 

Niksar Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı

 

 

·Atıksu arıtma tesisi için tam mühendislik tasarımı.

· Santralin işletilmesi için elektrik ve mekanik teçhizat ve tüm yardımcı tesislerin temini ve montajı dâhil olmak üzere ortalama 11.132m3/gün debi kapasiteli atık su arıtma tesisi inşaatı.

· Eğitim, işletme ve bakım.

 

Su ve Atıksu Toplama sistemleri

 

· 55 km su iletim hatları ve ilgili yapıların inşaatı ve montajı,

·Su kaynakları için 2 adet Yay Havza odası ve 3 adet Toplama odası inşaatı ve montajı,

· 4 adet yeni su deposu (500 m3, 1000 m3, 1500 m3 ve 5000 m3 hacimli) inşaatı ve montajı,

· Mevcut 3 su rezervuarının iyileştirmesi,

· 2 yeni su terfi istasyonu (Ağpınar) ve 6,5 km zorunlu şebeke inşaatı ve montajı ve 1 su terfi istasyonu (Ayvaz) iyileştirmesi,

· 725 m Servis yollarının inşaatı

·963 m dere geçiş yapısı ve 15 m karayolu yatay sondajı ve köprü üzerine boru asılarak 300 m dere ve kanal geçişi inşaatı,

· Su dağıtım şebekesi için otomasyon sisteminin kurulması,

· 85 km kanalizasyon şebekesi ve temini, 32 km atık su ev bağlantı boruları ile 4518 parsel rögar ve 2259 rögar montajı ve inşaatı,

· İki adet yeni paket tip atık su pompa istasyonu ve 2,1 km zorunlu şebeke ve ilgili yapıların inşaatı ve montajı,

· Atık su toplama sistemi için 370m'lik dere geçiş yapısının inşaatı,

· Mevcut terfi istasyonları için otomasyon sisteminin kurulması.

Test

Form Gönderimi

Tamam