Niksar Su ve Atık Su Projesi

PROJE HAKKINDA

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Niksar Belediyesi tarafından yürütülmekte olan projenin genel amacı çok boyutludur. Kurumsal verimlilik artışı, bilinçlendirme çalışmaları, kurulacak yeni atıksu arıtma tesisi, yenilenen su ve atıksu altyapısı Niksar’a modern bir su yönetimi stratejisi sağlayacaktır. Bu proje sayesinde AB atık su sektörü direktiflerine uyumun sağlanması Niksar Belediyesi’ne katkı sağlarken, üst düzey çevre koruma önlemleri ve sürdürülebilirlik çalışmaları yerel halkın ve sonraki nesillerin hayat standartlarını yükseltecektir. Niksar Su ve Atıksu projesi her boyutuyla Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinin hızlanmasına katkıda bulunacaktır.